Ceník

Časové období

Cena za období

Cena za jednotku (pro porovnání)

20 dní (možno vyčerpat během 3 po sobě následujících měsíců)

4 400 Kč

220 Kč/den

10 dní (možno vyčerpat během 2 po sobě následujících měsíců)

2 400 Kč

240 Kč/den

5 dní (možno vyčerpat do 1 měsíce)

1 400 Kč

280 Kč/den

1 den (6 h a více)

320 Kč

320 Kč/den

1/2 dne (max 5 h)

225 Kč

45 Kč/h

1 hodina

49 Kč

49 Kč/h


Krátkodobé (jednorázové) hlídání dětí – platba ihned při předání dítěte. Platí se každá započatá hodina.

Pravidelné (opakované) hlídání dětí - platba předem na sjednané období. Platbu je třeba uhradit nejpozději den před započetím posledních tří předplacených dní převodem na účet číslo: 2800215340/2010 u Fio banky, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Skutečná doba pobytu může být kratší, ale nesmí být delší než sjednaná doba. Dojde-li k překročení dohodnutého (zaplaceného) času, je za každou i započatou hodinu hlídání účtována částka 49 Kč, splatná ihned při vyzvednutí dítěte. Pokud nebudou vícedenní vstupy vyčerpány ve stanovené lhůtě, peníze se nevrací. Na požádání bude vystaven doklad o zaplacení. Nejsme plátci DPH.

Cena zahrnuje:

•             hlídání dětí a vzdělávací program

•             pitný režim

•             hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír,...)

•             pojištění dětí

Cena nezahrnuje:

•             stravování

•             zvláštní osobní potřeby (pleny, vlhčené ubrousky ...)


V PŘÍPADĚ NEOMLUVENÍ OBJEDNANÉHO HLÍDÁNÍ DO 7 HOD TÉHOŽ DNE BUDE ÚČTOVÁN 100% STRONO POPLATEK ZA SLUŽBU I STRAVU.

 

Vydáno: 2. 1. 2015 

Platnost od: 5. 1. 2015, aktualizace 1. 9. 2021

 


Kontakt

Dětský klub Fialka - hlídání dětí

Nová Louže - nákupní galerie
(bývalá pošta)
Polská 1308
562 06 Ústí nad Orlicí


732 681 858
Miluše Crhonková