05.06.2020 10:25

Znovuotevření

V pondělí 15.6.2020 znovu otevíráme Dětský klub Fialka po nuceném uzavření v březnu. 
Z důvodu mimořádných opatření to ale bude za těchto specifických podmínek:
• Před první návštěvou podepíše zákonný zástupce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte. Formulář vyplní po příchodu a odevzdá pracovnici Dětského klubu Fialka. Bez tohoto prohlášení nebude přítomnost dítěte ve Fialce možná.
• Před vstupem do prostor herny si děti umyjí ruce mýdlem. Dezinfekce pro rodiče bude k dispozici v šatně.
• Všichni přítomní (včetně pracovníků MC a DK) budou povinni dodržovat tyto zásady.
• Prostory budou pravidelně větrány a desinfikovány (včetně pomůcek).

Tyto pokyny jsou platné do odvolání nebo do konce školního roku 2019/2020.

 

—————

Zpět


Kontakt

Dětský klub Fialka - hlídání dětí

Nová Louže - nákupní galerie
(bývalá pošta)
Polská 1308
562 06 Ústí nad Orlicí


732 681 858
Jitka Morávková