Podmínky provozu

Praktické informace

Dětský klub Fialka je v provozu od 7:00 hod. do 16:00 hod. v prostorách obchodní galerie Nová Louže, v ulici Polská 1308 (případné změny provozní doby jsou možné za příplatek na základě požadavků rodičů), tel. 732 681 858, kontakt paní Jitka Morávková.

V době státních svátků je klub uzavřen.

Přihláška zde: pravidelné hlídání, nepravidelné hlídání

Ceník: zde

Stravování: zd e

Kontakt: zde

Rytmus dne

Časy jednotlivých činností jsou přibližné s ohledem na věkové složení skupiny, danou situaci a podmínky.

07.00 - 08.45

ranní volné hry

08.45 - 09.00

přivítání dne, pohybové aktivity

09.00  - 09.30

hygiena, svačina

09.30  - 09.40

společné řízené činnosti (prstové hry, básně, písně, povídání, hádanky, vyprávění, tvoření, výtvarné činnosti)

09.40 - 11.30

příprava a pobyt venku

11.30 - 12.00

hygiena, oběd

12.00 - 12.30

oběd, hygiena, pohádka

12.30 - 14.30

odpočinek, klidové aktivity dětí

14.30 - 14.45

hygiena, svačina

14.45 - 16.00

volná hra dětí, příp. zájmové činnosti dětí ve třídě, případně na zahradě

Služba hlídání dětí

Rezervace se provádí v dostatečném časovém předstihu buď osobně v Dětském klubu Fialka, telefonicky na tel. 732 681 858 nejlépe v časech: 7.00 - 8.45 hod. a 14.45 – 16.00 hod., případně e-mail: fialkauo@seznam.cz nejpozději do 16.00 hod předchozího dne.

Pro přijetí dítěte je nutné vyplnit přihlášku.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., a to telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky, e-mailem (do 16.00 hod.).

Odpovědnost Dětského klubu Fialka za dítě začíná ve chvíli předání dítěte do péče. Předat dítě po ukončení pobytu v Dětském klubu Fialka je možné pouze osobě zmocněné k vyzvednutí, případně osobě, která dítě přivedla. Předáním dítěte zmocněné osobě odpovědnost Dětského klubu Fialka končí.

Přijato může být pouze dítě, které je způsobilé pro pobyt v kolektivu, neprojevuje známky přenosného onemocnění, není nemocné a nemá nařízený karanténní režim. Způsobilost dítěte k pobytu v kolektivu klubu, posoudí přijímající osoba. Vyhrazujeme si právo, s ohledem na ostatní děti, posoudit zdravotní stav dítěte a případně dítě odmítnout či doporučit zkrácení délky hlídání či její odložení. Prosíme také zákonného zástupce, aby nahlásil jakékoliv změny v chování dítěte (rýma, kašel, bolest břicha, hlavy, vši, ...) a také vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění. Pokud se projeví příznaky onemocnění dítěte (teplota, zvracení, bolesti břicha, průjem, záchvaty,...) neočekávaně během pobytu v klubu, jsou rodiče informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Co bude každé dítě potřebovat:

- přezůvky,

- pohodlné oblečení pro pobyt uvnitř případně i venku,

- náhradní sadu oblečení pro pobyt uvnitř.

K tomu podle okolností:

- pleny + vlhčené ubrousky v dostatečném množství,

- léky,

- svačinku a oběd označený jménem,

- vlastní povlečení, případně deku a polštářek na spaní nebo spacák,

- oblíbenou hračku,

- malý ručníček,

- papírové kapesníky.

První pomoc

V klubu je lékárnička a každý úraz je evidován v knize úrazů.

Závěr

Změny ze strany Dětského klubu Fialka jsou vyhrazeny. Rodiče o nich budou včas informováni.

Na hlídání v Dětském klubu Fialka rodičům nevzniká žádný právní nárok.

 

Schváleno dne: 1. 7. 2013 radou sdružení MC Medvídek, Ústí nad Orlicí, z.s.
Platnost: od 1. 8. 2013 s aktualizací 1. 9. 2022

 

 

 

 


Kontakt

Dětský klub Fialka - hlídání dětí

Nová Louže - nákupní galerie
(bývalá pošta)
Polská 1308
562 06 Ústí nad Orlicí


732 681 858
Jitka Morávková