Podmínky provozu

Praktické informace

Dětský klub Fialka je v provozu od 7:00 hod. do 16:00 hod. v prostorách obchodní galerie Nová Louže, v ulici Polská 1308 (případné změny provozní doby jsou možné za příplatek na základě požadavků rodičů), tel. 732 681 858, kontakt paní Jitka Morávková.

V době státních svátků je klub uzavřen.

Přihláška zde: pravidelné hlídání, nepravidelné hlídání

Ceník: zde

Stravování: zd e

Kontakt: zde

Rytmus dne

Časy jednotlivých činností jsou přibližné s ohledem na věkové složení skupiny, danou situaci a podmínky.

07.00 - 08.45

ranní volné hry

08.45 - 09.00

přivítání dne, pohybové aktivity

09.00  - 09.30

hygiena, svačina

09.30  - 09.40

společné řízené činnosti (prstové hry, básně, písně, povídání, hádanky, vyprávění, tvoření, výtvarné činnosti)

09.40 - 11.30

příprava a pobyt venku

11.30 - 12.00

hygiena, oběd

12.00 - 12.30

oběd, hygiena, pohádka

12.30 - 14.30

odpočinek, klidové aktivity dětí

14.30 - 14.45

hygiena, svačina

14.45 - 16.00

volná hra dětí, příp. zájmové činnosti dětí ve třídě, případně na zahradě

Služba hlídání dětí

Rezervace se provádí v dostatečném časovém předstihu buď osobně v Dětském klubu Fialka, telefonicky na tel. 732 681 858 nejlépe v časech: 7.00 - 8.45 hod. a 14.45 – 16.00 hod., případně e-mail: fialkauo@seznam.cz nejpozději do 16.00 hod předchozího dne.

Pro přijetí dítěte je nutné vyplnit přihlášku.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod., a to SMS, telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky, e-mailem (do 16.00 hod.). Pokud nebude splněna tato podmínka, bude účtována cena hlídání včetně stravy.

Odpovědnost Dětského klubu Fialka za dítě začíná ve chvíli předání dítěte do péče. Předat dítě po ukončení pobytu v Dětském klubu Fialka je možné pouze osobě zmocněné k vyzvednutí, případně osobě, která dítě přivedla. Předáním dítěte zmocněné osobě odpovědnost Dětského klubu Fialka končí.

Přijato může být pouze dítě, které je způsobilé pro pobyt v kolektivu, neprojevuje známky přenosného onemocnění, není nemocné a nemá nařízený karanténní režim. Způsobilost dítěte k pobytu v kolektivu klubu, posoudí přijímající osoba. Vyhrazujeme si právo, s ohledem na ostatní děti, posoudit zdravotní stav dítěte a případně dítě odmítnout či doporučit zkrácení délky hlídání či její odložení. Prosíme také zákonného zástupce, aby nahlásil jakékoliv změny v chování dítěte (rýma, kašel, bolest břicha, hlavy, vši, ...) a také vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění. Pokud se projeví příznaky onemocnění dítěte (teplota, zvracení, bolesti břicha, průjem, záchvaty,...) neočekávaně během pobytu v klubu, jsou rodiče informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Co bude každé dítě potřebovat:

- přezůvky,

- pohodlné oblečení pro pobyt uvnitř případně i venku,

- náhradní sadu oblečení pro pobyt uvnitř.

K tomu podle okolností:

- pleny + vlhčené ubrousky v dostatečném množství,

- léky,

- svačinku a oběd označený jménem,

- vlastní povlečení, případně deku a polštářek na spaní nebo spacák,

- oblíbenou hračku,

- malý ručníček,

- papírové kapesníky.

První pomoc

V klubu je lékárnička a každý úraz je evidován v knize úrazů.

Závěr

Změny ze strany Dětského klubu Fialka jsou vyhrazeny. Rodiče o nich budou včas informováni.

Na hlídání v Dětském klubu Fialka rodičům nevzniká žádný právní nárok.

 

Schváleno dne: 1. 7. 2013 radou sdružení MC Medvídek, Ústí nad Orlicí, z.s.
Platnost: od 1. 8. 2013 s aktualizací 13. 1. 2023

 

 

 

 


Kontakt

Dětský klub Fialka - hlídání dětí

Nová Louže - nákupní galerie
(bývalá pošta)
Polská 1308
562 06 Ústí nad Orlicí


732 681 858
Michaela Přívratská